Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_2338.jpg IMG_2341.jpg Tiet_muc_To_quoc_goi_ten_minh.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của ...

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Photo
  Họ và tên Bùi Thị Hoài
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Minh Phượng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Hạnh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Âm nhạc
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bùi Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị An
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Bình
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Phúc Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Mỹ thuật
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đặng Văn Tân
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 4
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Phương Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường Tiểu học Mỹ Lộc 1
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 179 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Anh
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Bắc Sơn
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Sỹ Nghĩa
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nhân Lộc 1
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hòa
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Yên Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 100 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Lợi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Điểm số 55 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên nguyễn thị hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 99 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Bùi Thị Hương
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 60 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Vương Lộc 1
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Phan Thị Thanh Huyền
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Nga Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
  Điểm số 20 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thanh Thảo
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Khánh Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 5
  Điểm số 78 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Hải Hả
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Tiểu học
  Đơn vị Trường Tiểu học Xuân Lộc
  Quận/huyện Huyện Can Lộc
  Tỉnh/thành Hà Tĩnh
  Chuyên môn Lớp 3
  Điểm số 58 (xem chi tiết)